NedCert BHV en EHBO certificering ISO/IEC 17024

NedCert is expert in BHV en EHBO examinering en certificering 

BHV NedCert BHV AED BHV deur openen BHV ploeg BHV EHBO
NedCert (spreek uit: netsert). In een noodsituatie maakt een competente bedrijfshulpverlener het verschil. Dit is zelfs van levensbelang. Bij NedCert is iedereen daarvan overtuigd. Wij zijn trots dat al duizenden hun NedCert certificaat hebben gehaald.
 
Wij toetsen de hulpverleners volgens de internationale norm ISO/IEC 17024:2012.

 
EuropaISO 17024
Uw medewerkers halen bij ons een erkend certificaat.
Wilt u veiligheid en continuïteit met vakbekwame bedrijfshulpverleners?
U heeft nu de juiste partner gevonden. Wij zijn expert in BHV en EHBO.

Onafhankelijkheidsverklaring
Nedcert Certificering is een onafhankelijke organisatie. NedCert ontvangt geen enkele vorm van subsidie of overheidssteun. NedCert wordt niet gesponsord. Fabrikanten van blusmiddelen, verbandmiddelen of AED's hebben geen invloed op de richtlijnen van NedCert. Hiermee garandeert NedCert Certificering de onafhankelijkheid en worden de competenties eerlijk beoordeeld.
 
BHV cursus


 
De richtlijnen van NedCert
In de lesboeken van NedCert staan de richtlijnen. Deze zijn gebaseerd op internationale en nationale Wet- en regelgeving. Wij gebruiken zoveel mogelijk Evidence-based medicine (EBM) richtlijnen. Daarbij nemen wij de mogelijkheden van de hulpverlener in acht. Hierbij schenken wij ook aandacht aan adviezen en protocollen die vakdeskundigen volgen. De American Heart Association (AHA) is wereldwijd de bakermat van reanimatie richtlijnen. Omdat het niet meer van deze tijd is om telkens 5 jaar te wachten met het invoeren van nieuwe richtlijnen, loopt NedCert voorop in Nederland met de acceptatie van ontwikkelingen in het buitenland.
 

Investeren in veilig en gezond werken vergroot uw omzet door een positief imago van uw bedrijf. Naast de Wettelijke verplichting, zorgt veilig werken voor een kostenbesparing door lager ziekteverzuim en voorkomt het premiestijging en hoge boetes. Steeds vaker stellen afnemers eisen aan leveranciers inzake veiligheid en gezondheid. Als uw bedrijf daar aan voldoet, haalt u meer orders binnen. Vakbekwame bedrijfshulpverleners helpen mee aan uw succes!

Wat doet NedCert?

 • Opstellen van exameneisen en lesstof BHV, EHBO, Reanimeren en Preventiemedewerker;
 • Examinering van kandidaten;
 • Kwaliteitsbewaking van NedCert erkende opleidingsinstituten;
 • Kwaliteitsbewaking van NedCert erkende instructeurs.
Wat zijn de kenmerken van NedCert?
 • Uniforme exameneisen volgens ISO 17024;
 • Onafhankelijke examinering door scheiding van opleiding en examen/certificering;
 • BHV, EHBO, Reanimatie, EHBO bij kinderen, Ploegleider, Hoofd BHV en Preventiemedewerker cursus, verzorgd door NedCert gecertificeerde instructeurs;
 • Twee certificaten voor de kinderopvang SEHSO dan wel SEHBK mede aangewezen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van SZW);
 • Vrije keuze in het gebruik van didactische werkvormen;
 • Toezicht op de kwaliteit van examens;
 • Registratie van behaalde certificaten;
 • Kwalificatie van competente personen tot NedCert erkend BHV en EHBO instructeur.
De eisen aan certificaten van NedCert worden gesteld door overleg van: 
 • Werkgevers;
 • NedCert gecertificeerden;
 • NedCert erkende opleidingsinstituten;
 • Raad van Advies.
 
Lees hier meer over NedCert >> 

     
 

Contactgegevens

Gebruik de onderstaande gegevens niet voor uw administratie. U krijgt een factuur van de opleider, niet van ons!

Tijnmuiden 40
1046 AL Amsterdam
(bedrijventerrein Sloterdijk)

Telefoon: 06-11735973
E-mail: info@nedcert.nl

KvK 37088423

Gratis WiFi
 
 
 

Route

Met de bus
Neem vanaf station Sloterdijk de stadsbus 231 (richting Abberdaan)

Met de auto

A5 (westrandweg) afslag S103. Aan het eind van de afslag linksaf. Op de rotonde linksaf, vervolgens de eerste straat rechts. (Gratis parkeren kan door niet rechtsaf te slaan maar rechtdoor te gaan, en achter het gebouw wat aan uw linkerhand ligt te rijden.)
 

Openbaar vervoer
Klik hier voor de openbaar vervoer reisinformatie.

 

Vakbekwame bedrijfshulpverleners helpen mee aan uw succes!

Ieder bedrijf met personeel moet een preventiemedewerker en bedrijfshulpverleners hebben.
Als u hier aan voldoet op een wijze waar uw bedrijf zelf beter van wordt, houdt u uw concurrenten op grote afstand.

De markt wordt overspoeld met aanbieders van BHV, EHBO en preventiemedewerker cursussen, dus de keuze is niet gemakkelijk. Bovendien zal iedere opleider u vertellen dat zijn cursus de beste is. Laat u bij uw keuze daarom alleen leiden door dat wat voor uzelf het beste is.

Om een opleiding voor BHV, EHBO of preventiemedewerker te kiezen, baseert u uw keuze op een aantal factoren. Wij zullen ons hier met name richten op BHV cursussen, maar natuurlijk geldt hetzelfde voor EHBO en preventiemedewerker cursussen.
 • BHV cursus inhoud;
 • BHV cursus prijs;
 • BHV cursus locatie;
 • De waarde van het certificaat.
BHV cursus inhoud
De inhoud van een BHV cursus kan per opleider sterk verschillen. Informeer daarom vooraf, voor welk BHV certificaat uw werknemers worden opgeleid. Bij de één krijgt u betere informatie dan bij de ander. Dit geldt ook voor EHBO cursussen. Met een NedCert certificaat SEHSO bent u beter voorbereid op echte EHBO praktijksituaties dan wanneer u een ehbo cursus volgt bij een opleider die niet bij ons is aangesloten.

BHV cursus prijs
Er is op de BHV markt een harde concurrentiestrijd gaande op de prijs, waardoor er steeds goedkopere BHV en EHBO cursussen worden aangeboden. Om een cursus goedkoop te kunnen aanbieden, zal het opleidingsinstituut altijd ergens op moeten bezuinigen. Er zijn BHV opleiders die zich niet laten verleiden tot deze vernietigende concurrentiestrijd, omdat zij hun klanten wel kwaliteit willen bieden. Simpel gezegd is het zo: “als u voor een BHV cursus niks wilt betalen, dan krijgt u ook niks”.

BHV cursus locatie
Om een BHV cursus te volgen, kan uw personeel naar een BHV oefencentrum gaan, maar ook op uw bedrijf kan een BHV of EHBO cursus worden georganiseerd. Een BHV opleider die het NedCert keurmerk voert, voldoet aan hoge kwaliteitseisen. U krijgt daarmee een uitstekende BHV of EHBO opleiding, met een grote slagingskans. 

De waarde van het certificaat
Als er een incident in uw bedrijf plaats vindt, kunt u verantwoordelijk worden gesteld en moet u achteraf bewijzen dat uw bedrijfshulpverleners vakbekwaam waren op het moment van het incident. Daarom wilt u dat zij een BHV of EHBO certificaat halen, waarmee u hun vakbekwaamheid kunt aantonen. Dit kan met het NedCert vakbekwaamheid certificaat. De toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Sharon A.M. Dijksma heeft van NedCert twee certificaten aangewezen als geldig ehbo certificaat voor gastouders.
In de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn mede het SEHSO certificaat danwel het SEHBK certificaat door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als bewijsstukken van met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval omvat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen.


uw voordelen zijn:

1. de kracht van bewijs;
Als uw medewerkers een EHBO, kinder ehbo, preventiemedewerker of BHV cursus moeten volgen, neem dan een opleidingsinstituut dat is erkend door NedCert. Als zij geslaagd zijn voor het examen, ontvangen zij een NedCert vakbekwaamheid certificaat. Met een certificaat van NedCert staat u sterk!

2. de zekerheid van competentie.
Voor uw concurrenten is het jammer als zij nog niet ontdekt hebben dat veiligheid voor veel mensen heel belangrijk is. Laat uw klanten met een NedCert certificaat zien dat u hun veiligheid wel super belangrijk vindt en u ontdekt weer een reden waarom zij graag bij u terugkomen.
Als uw werknemer een NedCert erkende BHV of EHBO cursus heeft gevolgd, voelen ook uw klanten zich veilig!

In uw bedrijf helpen vakbekwame bedrijfshulpverleners mee aan uw succes!
Meld uw werknemers nu aan.